Ştabler kranlar

Bu tip kranlar əsasən anbar daxilində və malların düzülüşlə daha hündür yerdəyişmə funksiyası ilə seçilir və çəngəlli olmaqla çəngəlli yükləyiciləri bütün funksiyalarını həyata keçirir.

Müqayisə
Kateqoriya̵:

Təsvir

Bu tip kranlar əsasən anbar daxilində və malların düzülüşlə daha hündür yerdəyişmə funksiyası ilə seçilir və çəngəlli olmaqla çəngəlli yükləyiciləri bütün funksiyalarını həyata keçirir.

X