Portal kran

Portal kranlar əsasən liman və açıq mühitdə ağır sənayedə istifadə olunur. 40 metr aşırımla 50 tona qədər Portal kran istehsal edə bilirik. Bu tip kranlar tək tirli və iki tirli olmaqla 2 tipə bölünür: Tək tirli kranlar 16 tona qədər və 40 metr aşırımla təklif edə bilərik.

Müqayisə
Kateqoriya̵:

Təsvir

Portal kranlar əsasən liman və açıq mühitdə ağır sənayedə istifadə olunur. 40 metr aşırımla 50 tona qədər Portal kran istehsal edə bilirik. Bu tip kranlar tək tirli və iki tirli olmaqla 2 tipə bölünür:

Tək tirli kranlar 16 tona qədər və 40 metr aşırımla təklif edə bilərik.

X