TƏHLÜKƏSİZLİK YOLUNDA....

1- 50 TON QLDIRICI QURĞULAR

                                    PARTLAMADAN MÜHAFİZƏLİ KRANLARIN İSTEHSALI...

KEYFİYYƏT VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏQSƏDİMİZDİR.

SİZİN QALDİRA BİLMƏDİYİNİZ YÜKU ,BİZ QALDIRA BİLİRİK

Xidmətlər

ics.az

Şirkətimizin təcrübəli işçi heyyəti uzun illərin təcrübəsi ilə bütün növ kranların təmiri və quraşdırılması işində müştərilərin inam və hörmətini qazanmışdır.  125 tonluq kranın təmiri,restavrasiyası,muasir avadanlıqlarla təmin olunması

Məhsullar

Uğurlar

1133
Tamamlanmış layihələr
243
Bərpa edilmiş evlər
15
İşçilər
68
Qazanılan mükafatlar

Partnyorlar